Online Kongre Sistemi için Tıklayınız..

Konu ve Konuşmacı Öneri

18. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ
KONU VE KONUŞMACI ÖNERİ YÖNERGESİ

Değerli Spor Bilimciler,

18. Uluslarası Spor Bilimleri Kongresi (USBK - 2020) bilimsel programı sizlerden gelecek öneriler/teklifler doğrultusunda şekillendirilecektir.

Bu bağlamda yapacağınız katkı için çok teşekkür ederiz.

Teklifiniz / öneriniz, Kongre Organizasyon Kurulu tarafından bir inceleme sürecinden geçecektir. Aşağıda belirtilen kriterlerine uyan teklifler bilimsel programın oluşturulması için değerlendirmeye alınacaktır.

Sınırlı süre nedeniyle 4 ana oturum ve 10 davetli konuşmacı oturumu planlanmaktadır.

Tekliflerinizi / önerilerinizi 28 Şubat 2020 sonuna kadar aşağıdaki form aracılığı ile elektronik ortamda yapabilirsiniz.

Yalnızca aşağıda listelenen ölçütleri karşılayan teklifler/öneriler inceleme sürecine girecektir.

Öneri Gönderme Ölçütleri
Genel Ölçütler :
 • Önerilen konuşmacı Spor Bilimleri Derneği Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi yönergesi 9. maddesinde belirtilen şartları sağlamalı ve profesör ünvanlı olmalıdır.
 • Yurtiçi ve yurtdışı konuşmacı önerilebilir.
 • Birden fazla konu ve konuşmacı önerilebilir.
 • Davetli konuşmacıların seçiminde Google Scholar H-İndeksi dikkate alınacaktır. Davetli konuşmacı adayların h-indekslerini gösterir belge ya da ilgili bağlantıyı Ocak 2020 ayı sonuna kadar ulaştırmaları gereklidir. H-indeksi olmayan ya da ulaşılamayan adaylar dikkate alınmayacaktır.
 • Davetli konuşmacı seçiminde kongre web sayfasında yayımlanan konuşmacı önerileri dikkate alınacak ve kongre organizasyon komitesi tarafından belirlenecektir.
 • Konuşmacı önerilerinin Şubat 2020 ayı sonuna kadar ulaştırılması gereklidir.
 • Türk Davetli konuşmacıların ulaşım giderleri kendileri tarafından karşılanacak olup, Sadece kongre kayıt ücreti alınmayacak ve konaklama giderleri kongre tarafından karşılanacaktır.
 • Yurt dışı davetli konuşmacıların ulaşım dahil tüm giderleri kongre tarafından karşılanacaktır.
Ana Oturumlar (Plenary Session) :
 • Genel/ana oturumlar Spor Bilimleri Derneği’nin yıllık kongresinde yer alan en önemli ve prestijli oturumları temsil etmektedir. Kongrede, paralel olarak başka bir oturum düzenlenmeyecek şekilde her gün bir adet genel ana oturum düzenlenmektedir. Bu şekilde toplam 4 oturum olacaktır. Ana oturumlarda, spor bilimleri camiasının genel ilgi duyduğu 'güncel bir bilimsel konuya' yoğunlaşılmalıdır.
 • Önerilen konu önem arzetmeli ve ideal olarak toplum üzerinde genel bir etkiye sahip olmalıdır.
Ana Oturumlar (Plenary Session) :
 • Her davetli konuşmacı sempozyumunda üç konuşmacı olacaktır. Biri başkan gibi davranmalıdır.
 • Davetli konuşmacı oturumların süresi toplamda bir saat, otuz dakikadır (1 saat 30 dakika). Her konuşmacı, sunumlarını yapmak için 25 dakika süreye sahiptir, her sunumdan sonra kısa bir tanıtım ve tartışma için 5 dakika bırakılır. Tam zamanlamalar oturum başkanının takdirine bırakılmıştır.