Davet

Bildiri Gönderme İçin Son Tarih : 30 Ağustos 2020

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı : 04 Ekim 2020
Bildiri sistemi için tıklayınız..

Bildiri Gönderim Kuralları
 • Bildiriler SÖZEL ve E-POSTER olarak online toplanmaktadır. Posta, faks, e-posta ve benzeri yollarla gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Kabul edilen E-Poster'ler kongre esnasında plazmalardan DİJİTAL olarak sunulacaktır.
 • Online bildiri gönderim sistemi; göndermeye karar verinceye kadar bildirinizi sistemde saklayabilme ve geri dönüp üzerinde tekrar çalışabilme olanağı sağlar.
 • Bir katılımcı en fazla iki bildiri gönderebilir.
 • Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi (sözel veya e-poster) belirtilmelidir.
 • Bildirilerin kongre elektronik kitabında / CD' de yer alabilmesi için, bildiri sahiplerinden en az birinin kongreye kayıt olması gerekmektedir.
 • Kongre kayıtları tek isme yapıldığı için, bildirideki diğer isimleri kapsamamaktadır.
 • Bildiri özetleri hem Türkçe, hem İngilizce olarak gönderilecektir.
 • Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır (başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır).
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir sistemde ilgili bölümde açıkça belirtilmelidir.
 • Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan 300 kelime ile sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana 300 kelimeden daha fazla yazı yazmanıza izin vermeyecektir.
 • Bildiriler Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç bölümlerini içermelidir.
 • Bildiri gönderimi sırasında çalışmanın belirtilen alt konu başlıklarından hangisine ait olduğu belirtilmelidir.
 • Standart kısaltmalar kabul edilir. Kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilir ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılır.
 • Online bildiri modülü üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde dijital kitap haline getirileceği için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
Sözel Sunum Kuralları
 • Sunumlar Türkçe veya İngilizce olarak yapılacaktır.
 • Sözel sunumların süresi 15 dakikayı geçmemelidir. (10 dakika sunum, 5 dakika tartışma).
 • Sunumlar, sunum zamanından önce mutlaka kontrol edilmelidir.
Dijital E-Poster Hazırlama Kuralları
 • E-poster bildirilerde yalnızca en temel kaynakların gösterilmesi ve E-poster bildiride gösterilen tüm kaynakların dipnotta yada E-poster bildiri sonundaki kaynakça bölümünde gösterilmesi önemlidir.
 • E-poster bildirilerde tüm yazarların kurum ve iletişim bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir.
 • Yazarların, E-poster bildirileri tartışması için belirtilen gün, saat ve yerde E-poster bildirilerinin başında hazır bulunmaları gerekmektedir.
Dijital E-Poster Teknik Özellikleri
 • PowerPoint (ppt, pptx) veya Word (doc, docx)  olarak 4:3 oranında dikey olarak hazırlanmalıdır.
 • Belirtilen ölçülerde çalışılan E-Posterde yazılar mümkün olduğunca büyük ve okunaklı olmalıdır. Önerilen font 6 - 12 punto arasında Arial'dir.
 • E-Poster üzerindeki bilgiler bir çalışma sayfasına sığdırılmalı ve gerekirse metinler buna göre kısa tutulmalıdır, kullanılan resim ve tabloların kalitesi de yüksek olmalıdır.
 • Çalışma dosyaları faika.yapici@burkon.com adresine 10 Ekim 2020 tarihine kadar gönderilmelidir.
E-Poster Şablonunu İndirmek İçin Tıklayınız...

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, ilgili kategoriler için oluşturulacak hakemler taafından yapılacak ve hakemler tarafından bildiri sonuçları raporlanacaktır. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine Sözel Bildiri sunum kabulleri için sonuç yazısı gönderilecektir. Bildirilerin kongre elektronik kitabında / CD' de yer alabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Bildiri sistemi için tıklayınız..